Kontakt

Názov združenia: Župa Turňa občianske združenie
Sídlo združenia: Buzická 21, 04471 Čečejovce
IČO: 42327164
DIČ: 2024093181
Tel.: +421 55 4649678, +421 940 863106
E-mail: zetetev@seznam.cz
www.zttv.eu
Bankové spojenie: OTP Banka, č. účtu: 15434813/5200

Transparentný účet
Číslo účtu: SK6483300000002301253422

Slovenčina