O nás

Ciele združenia:

  • podpora a rozvoj cestovného ruchu na historickom území Turnianskej župy
  • ochrana kultúrnych a historických pamiatok
  • ochrana životného prostredia, hlavne chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov
  • organizovanie kultúrnych a folklórnych podujatí
  • organizovanie školení pre dlhodobo nezamestnaných
  • aktivizácia potenciálu miestnych zdrojov a ich zapojenie do realizácie rozvoja regiónu
  • vyhladávanie vonkajsích zdrojov rozvoja (cudzie investície, fondy, grantové zdroje) a ich aktivácia prostredníctvom spracovania, predkladania a vedenia miestnych rozvojových projektov
Slovenčina